E whai ake nei

Hei te 11 o Hakihea te kōrero ā-Tīhau e whai ake nei, nau mai!

Tuesday, 11 November 2014

13 Whiringa a rangi 2014 - He mana tō te ingoa

He mana tō te ingoa


Kua roa nei ētahi ingoa Māori tūturu e noho hē ana ki runga i ngā mahere whenua, i ngā tohu huarahi, i hea atu, i hea atu. I te wiki nei, ka wherawhera tātou i ngā tini kaupapa e hāngai ana ki te mana o te ingoa kei wareware tātou ōna motuhaketanga, tikanga anō hoki. Me kaha tātou ki te akiaki i ō tātou kaunihera ki te whakatika i ō tātou ingoa puta noa i te motu.

For a long time now Māōri place names have been identified or written incorrectly on maps, on street signs and heaps of other places. This week we will delve into the many facets of this topic so we do not forget the significance, importance and history of place names.Ko te kupu o tēnei wiki ko 'Ōtautahi'! Pāwhirihia te pikitia nei kia matakihia ai te kiriata whakamahukitanga!  
Ōtautahi is the word of the week. Click on the picture so you can watch the short video clip.


Ngā pātai o te wiki


P1. Whakamāramatia te tikanga o tō ingoa, o te ingoa o tōu kura, o tōu wāhi mahi rānei. Explain the significance and meaning of your name, of your school name or your workplace name.

P2. Me pēwhea te whakaako i tōu ingoa kia tika tōna whakahua? Waihangatia tētehi pikitia whakahua o tōu ingoa. 
How do you teach people to pronounce your name correctly? Design a 'pronunciation picture'.

Hei tauira mō Ōtautahi: Here is an example for Christchurch


Screen Shot 2014-11-10 at 2.50.08 PM.png


Hei tauira mō Akaroa: Here is an example for Akaroa
P3. He aha tētahi ingoa me whakatika i tōu rohe? Ka aha koe ki te whakatika i te ingoa Māori?
What is one place name that needs to be corrected in your area? What can you do to correct the Māori name?
e.g. Hātaitai = Whātaitai Petone = Pito-one


Ngētehi rauemi tautoko
Supporting resources

Tirohia ngēnei hononga ipurangi! Check out theses links below! 


Kia auaha ngā whakautu! Be creative with your answers!


P1 = Pātai 1 = Question 1      W1 = Whakautu 1 = Answer 1
P2 = Pātai 2 = Question 2      W2 = Whakautu 2 = Answer 2
P3 = Pātai 3 = Question 3      W3 = Whakautu 3 = Answer 3
Make sure your answers correspond with the questions!!!!Tukuna mai o whakautu mā te Tīhau! Send in your answers via Twitter! 

Kia kaha kia māia kia tūhonohono atu ki ngā ākonga o te reo! 


#2hono2
Image result for twitter icon

No comments:

Post a Comment