E whai ake nei

Hei te 11 o Hakihea te kōrero ā-Tīhau e whai ake nei, nau mai!

Monday, 24 November 2014

27 Whiringa a rangi 2014 - Te Putea Matua o Aotearoa

Te Putea Matua o Aotearoa


Apirana50.jpg


Nō te wiki nei i whakaputaina ngā whakahoahoa hou o ngā tāra o Aotearoa. Ahakoa ngā whakaaro whakaae, whakahē rānei i ngā whakahou nei, ko tētahi painga i puta, ko te kite atu i te reo Māori o runga.

Last week, the designs of New Zealands revamped money were released. Even though you may or may not like the new designs, one good thing that has come out of it is you can now see Te Reo Māori on them.

He rauemi hei tautoko - Supporting Resources

Mātakihia Te Karere mō ngētehi atu kōrero whakamahukitanga. Watch this short clip from Te Karere for more information.

Pānuihia tēnei tuhinga mō ngētehi atu kōrero taunakitanga. Read this article for supporting information.

Koinei ngā whakanikoniko hou o ngā tāra. Here is a link to the upgraded money. Te āhua o ngā tāra hou

Koinei te āhua o ngā tāra tuatahi i puta ki Aotearoa. This is what New Zealand's first money looked like. Ko ngā terenga tāra tuatahi o Aotearoa 

Koinei tētehi whakatairanga o ngā putea hou. This is an advertisement for the new money.
Māori Mr Dollar - 1967

Kei te kite ake, kua tīkina atu ngā tauira Māori ki te whakapaipai i ngā tāra kia motuhake ai te āhua, pērā i te manu Māori, te tukutuku, te tupu me te kōwhaiwhai. (huia, kea, tūī, kiwi, tīrairaka, tītitipounamu, kererū, takahe, ruru, kōtuku, hoiho, kōkako, mōhua, hei tiki, koruru, patu, tukutuku, poupou, amo nō te wharenui o Hinemihi o Te Ao Tawhito; kōwhaiwhai - ngutukura, mangōpare, māui, kōwhai ngutukākā, kaokao)

As you can see, Māori designs were used to make the money look more authentic, like the native birds, the tukutuku panels, native plants and Māori designs. These are just a few examples of what you can see - huia, kea, tūī, kiwi, tīrairaka, tītitipounamu, kererū, takahe, ruru, kōtuku, hoiho, kōkako, mōhua, hei tiki, koruru, patu, tukutuku, poupou, amo nō te wharenui o Hinemihi o Te Ao Tawhito; kōwhaiwhai - ngutukura, mangōpare, māui, kōwhai ngutukākā, kaokao)

I mōhio rānei koe???

I mōhio rānei koe, nō te tau 1886, i whakatūria e Kīngi Tāwhiao tōna ake pēke i kīia ai ko Te Peeke o Aotearoa?

Did you know, in 1886, King Tāwhiao established his own bank called Te Peeke o Aotearoa? 


Ngā Pātai o te Wiki


P1: Pēwhea ōu whakaaro mō ngā whakanikoniko hou o ngā tāra o Aotearoa? What are your thoughts about the new upgrades to new money?

P2: He aha ngā āhuatanga o ngā tāra e whakaatu ana i te ahurea Māori mana motuhake? What are the attributes of the new money that showcase the authentic Māori culture?

P3: Hāunga atu i ngā tāra hou, he aha ētahi atu wāhi me matua kite atu tātou i te reo Māori? Other than the new money, what are some other places you would like to see more Te Reo Māori?Kia auaha ngā whakautu! Be creative with your answers!


P1 = Pātai 1 = Question 1      W1 = Whakautu 1 = Answer 1
P2 = Pātai 2 = Question 2      W2 = Whakautu 2 = Answer 2
P3 = Pātai 3 = Question 3      W3 = Whakautu 3 = Answer 3
Make sure your answers correspond with the questions!!!!Tukuna mai o whakautu mā te Tīhau! Send in your answers via Twitter! 

Kia kaha kia māia kia tūhonohono atu ki ngā ākonga o te reo! 

#2hono2
Image result for twitter icon

Tuesday, 11 November 2014

13 Whiringa a rangi 2014 - He mana tō te ingoa

He mana tō te ingoa


Kua roa nei ētahi ingoa Māori tūturu e noho hē ana ki runga i ngā mahere whenua, i ngā tohu huarahi, i hea atu, i hea atu. I te wiki nei, ka wherawhera tātou i ngā tini kaupapa e hāngai ana ki te mana o te ingoa kei wareware tātou ōna motuhaketanga, tikanga anō hoki. Me kaha tātou ki te akiaki i ō tātou kaunihera ki te whakatika i ō tātou ingoa puta noa i te motu.

For a long time now Māōri place names have been identified or written incorrectly on maps, on street signs and heaps of other places. This week we will delve into the many facets of this topic so we do not forget the significance, importance and history of place names.Ko te kupu o tēnei wiki ko 'Ōtautahi'! Pāwhirihia te pikitia nei kia matakihia ai te kiriata whakamahukitanga!  
Ōtautahi is the word of the week. Click on the picture so you can watch the short video clip.


Ngā pātai o te wiki


P1. Whakamāramatia te tikanga o tō ingoa, o te ingoa o tōu kura, o tōu wāhi mahi rānei. Explain the significance and meaning of your name, of your school name or your workplace name.

P2. Me pēwhea te whakaako i tōu ingoa kia tika tōna whakahua? Waihangatia tētehi pikitia whakahua o tōu ingoa. 
How do you teach people to pronounce your name correctly? Design a 'pronunciation picture'.

Hei tauira mō Ōtautahi: Here is an example for Christchurch


Screen Shot 2014-11-10 at 2.50.08 PM.png


Hei tauira mō Akaroa: Here is an example for Akaroa
P3. He aha tētahi ingoa me whakatika i tōu rohe? Ka aha koe ki te whakatika i te ingoa Māori?
What is one place name that needs to be corrected in your area? What can you do to correct the Māori name?
e.g. Hātaitai = Whātaitai Petone = Pito-one


Ngētehi rauemi tautoko
Supporting resources

Tirohia ngēnei hononga ipurangi! Check out theses links below! 


Kia auaha ngā whakautu! Be creative with your answers!


P1 = Pātai 1 = Question 1      W1 = Whakautu 1 = Answer 1
P2 = Pātai 2 = Question 2      W2 = Whakautu 2 = Answer 2
P3 = Pātai 3 = Question 3      W3 = Whakautu 3 = Answer 3
Make sure your answers correspond with the questions!!!!Tukuna mai o whakautu mā te Tīhau! Send in your answers via Twitter! 

Kia kaha kia māia kia tūhonohono atu ki ngā ākonga o te reo! 


#2hono2
Image result for twitter icon